English
Sbarci + Fflic
Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic

Cynghrair Sbarci + Fflic

Rydych chi yma: Cartref > Adnoddau > Cynghrair Sbarci + Fflic

Cynghrair Sbarci + Fflic
SafleYsgol% arbediad yn y defnydd ynni
1Ysgol Morfa Nefyn-36.5
2Ysgol Penybryn, Tywyn-34.4
3Ysgol Llanrug-24.0
4Ysgol Rhiwlas-19.5
5Ysgol Abererch-18.0
6Ysgol Brithdir-17.0
7Ysgol y Garreg-12.8
8Ysgol Llanllechid-12.5
9Ysgol Pont y Gof-11.5
10Ysgol Cefn Coch-10.6

I gael mwy o fanylion ac i drafod arbedion eich ysgol chi, cysylltwch â ynni@gwynedd.gov.uk

* Arbediad o 1 Tachwedd 2013 - 30 Mehefin 2014 o'i gymharu a'r un cyfnod y flwyddyn cynt