English
Sbarci + Fflic
Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic Ffeithiau Slic

Ffeithiau Slic

Rydych chi yma: Cartref > Ffeithiau Slic
bwlb llun gan CraftyGoat

Pan fyddwch yn rhoi bwlb golau traddodiadol ymlaen, dim ond 10% o'r trydan sy'n cael ei droi'n olau. Mae'r 90% arall yn cael ei wastraffu fel gwres.1

oergell llun gan Nestor's Blurrylife

Pob tro y byddwch yn agor drws yr oergell, gall hyd at 30% o'r aer oer ddianc.1

ffenestr llun gan David Masters

Gall crac mor fychan ag 1/16 o fodfedd o amgylch ffrâm ffenestr adael yr un faint o aer oer i mewn a'r hyn a geir wrth i chi adael y ffenestr yn agored dair modfedd.1

llestri llun gan David Locke

Yn y DU, rydym yn defnyddio gwerth £1.4 biliwn o drydan wrth ddefnyddio peiriannau golchi dillad, peiriannau sychu dillad a pheiriannau golchi llestri. Mae hyn yn cynhyrchu tua 6 miliwn tunnell o C02 (Carbon deuocsid) bob blwyddyn – yr un faint â 2 filiwn o geir.2

bwlbiau llun gan Anton Fomkin

Mae bylbiau golau arbed ynni yn defnyddio hyd at 80% yn llai o drydan na bylbiau traddodiadol ac maent yn para tua deg gwaith yn hirach.2

Pe bai pob aelwyd yn y DU yn gosod un bwlb golau arbed ynni ychwanegol yn y ty, byddai'r C02 (Carbon deuocsid) a arbedwyd yr un fath â phetai 70,000 o geir yn cael eu tynnu oddi ar y ffyrdd.2

wal llun gan TheArtGuy

Wyddech chi bod 60% o'r gwres yn cael ei golli drwy'r waliau a'r to mewn tŷ heb ei insiwleiddio?2

tegell llun gan Product Creation Ltd

Pe bai pawb ond yn berwi'r dŵr y mae arnynt ei angen bob tro maent yn defnyddio'r tegell, gallem arbed digon o drydan mewn blwyddyn i redeg goleuadau stryd y DU am bron i ddeufis.2

thermostat llun gan butkaj

Gallai gostwng eich thermostat gwres 1°C pan ydych yn rhy gynnes dorri hyd at 10% oddi ar eich costau gwresogi.2

teledu llun gan LGE

Wyddech chi bod gwerth £900 miliwn o ynni yn cael ei wastraffu wrth adael offer trydanol ar standby, felly chwaraewch eich rhan a pheidiwch â gadael eich teledu na'ch offer trydanol eraill ar standby a diffoddwch wifrwyr (chargers) yn y wal os nad ydynt yn cael eu defnyddio.2

1 Ffynhonnell: Alliant Energy Kids

Mwy o ffeithiau gan Alliant Energy Kids

2 Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Mwy o Ystadegau a Ffeithiau gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Awgrymiadau gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni